Lidija Živković rođena je 1976. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti (VŠLPU) u Beogradu 2000. godine, a potom na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, čime stiče zvanje diplomirani inženjer arhitekture.

Radno iskustvo započinje u KPGT pozorištu (1998-2000) kao koautor i slikar murala. Prvi angažman u nastavi (2004-2005)  je stekla kao stručni saradnik na VŠLPU. Profesionalni angažman kao projektant započinje radom u firmi Centroprojekt-SPZ (2005-2008).  Stručnu praksu nastavlja kao projektant i suosnivač u A4 studiju (2008-2017). Od 2017. godine zaposlena je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u zvanju predavač na studijskom programu Dizajn enterijera, a 2022. godine biva izabrana u zvanje professor s.s. na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Odsek za umetnost i dizajn.

Objavila je knjigu Srednjovekovni manastiri i crkve Srbije (sa Đurasinović, M; Simonović, M; Smiljanski, J.), izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006. godine.

Član je Inženjerske komore Srbije i Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije.

Grupne izložbe

2018. IX Međunarodna izložba Umetnost u minijaturi, Majdan Art, Majdanpek

2019. X Međunarodna izložba Umetnost u minijaturi, Majdan Art, Majdanpek

2019. Izložba ikona, Kulturni centar Šabac

2019. Višeslojnost, Žensko arhitektonsko društvo, RTS klub – galerija, Beograd

2021. XXIII izložba ikona, Kulturni centar Šabac

2022. Izložba novoprimljenih članova ULUPUDS-a, Galerija Suluj, Beograd

2022. Buđenje - međunarodni prolećni salon, Div Art, Beograd

2022. XXVI izložba ikona, Kulturni centar Šabac

2022. Zamisli, 54. Majska izložba, ULUPUDS, Muzej grada Beograda

2022. Izložba slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a, Konak kneginje Ljubice, Beograd

2022. Minijatura 7, Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd

2023. Svetla Budućnost, 55. Majska izložba, ULUPUDS, Beograd

2023. XXVII izložba ikona, Kulturni centar Šabac

2023. Mali format, slikarsko-grafička sekcija ULUPUDS

2023. Lepota velikog formata, Salon Muzeja grada Beograda, kompanija Grafix

2023. Godišnja izložba slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a, Konak kneginje Ljubice, Beograd

2023. Tradicija kao kriterijum, Muzej primenjene umetnosti, Beograd

2023. Minijatura 8, galerija Singidunum, Beograd

Samostalne izložbe

2021. Tišina, SKC – Srećna galerija, Beograd

2022. Tišine, Kulturni centar Zlatibor, Zlatibor

Nagrade

2022. Godišnja nagrada slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a

2023. Treća nagrada na konkursu Lepota velikog formata kompanije Grafix, Muzej grada Beograda