Frekvencije

2022/2023.

„Ako želite da otkrijete tajne Univerzuma, razmišljajte o njima kao o energiji, frekvenciji i vibraciji“

Nikola Tesla

Sve što postoji u Univerzumu, s toga i u ovom trodimenzionalnom svetu ima svoju vibraciju, uključujući i nas same. Naša percepcija stvarnosti je takva da svet oko nas doživljavamo kao materiju uglavnom u čvrstom stanju.

Sve oko nas ima svoj jedinstveni vibracioni otisak. Kako je sve oko nas energija, nerazdvojiva od materije, otuda i mogućnost da utičemo na svet koji nas okružuje kao i na nas same. Svaka naša akcija, reč i misao svojom vibracijom utiče na našu realnost. Sa prihvatanjem ovakvog, kvantnog pogleda na stvarnost, shvatamo da smo mi kreatori naših života. Sve postaje moguće.

Tehnika: Akril i zlatni listići.