Zora

2023.

Zora (Aurora u grčkoj mitologiji), svako jutro u praskozorje otvara nebeske dvore za izlazak sunca, a svako veče u suton ih zatvara. Nakon ponoći, ona umire sa suncem, da bi se sledećeg jutra ponovo rodila. Predstavlja boginju trojstva jutra, večeri i noći. Ona je istovremeno devica, majka i starica.

„Projekat Tradicija kao kriterijum zamišljen je kao dugoročno razmišljanje o izvornoj, narodnoj tradiciji koja se kritički posmatra i preuzima kao podsticaj i inspiracija“,

Ist. umetnosti D.M. Marić, kustos